Dofinansowanie czesnego z rządowego Programu „Maluch + 2018”

Dofinansowanie czesnego z rządowego Programu „Maluch + 2018”

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że nasz żłobek został zakwalifikowany do Programu „Maluch + 2018”. Trwają formalności związane z przyznaniem dotacji. Na bieżący rok kwota dopłaty do czesnego wynosi 150 zł na miesiąc. Będziemy Państwa informować o postępach przebiegającej procedury.

Krótko o programie
Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane – w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy – działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc u dziennych opiekunów.

Program adresowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst) – gmin, powiatów i województwa,
  • podmiotów innych niż jst – osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów.
    Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

źródło: www.mpips.gov.pl

Klikając w logo Maluch+ zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znajdują się wszelkie informację dotyczące programu.